Systemy DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO jest elementem bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych. Zapewnienie bezpieczeństwa polega także na rozgłaszaniu przez operatora lub automatycznie, komunikatów dźwięków w przypadku wystąpienia zagrożenia np. pożaru. Czytaj więcej...