ILDA Lasery - oprogramowanie, sterowanie

Od chwili pierwszego wykorzystania lasery na stałe wpisały w sferę życia, zwaną rozrywką. Trudno sobie bez nich wyobrazić choćby najskromniejszej dyskoteki. Szeroko stosowane są w licznych pokazach multimedialnych. Czytaj więcej...