Waves WLM Loudness Meter Sound Grid Native, wtyczka WLM

Numer katalogowy: WAV WLMPLUSNA
Brak towaru.0
0
0
0
Kategoria
Marka
Pomiar w wielu formatach
METODY POMIARU
EBUpomiar głośności dla dźwięków pierwszego planu
LM1pomiar i średni poziom głośności dla całego programu
DIALpomiar głośności dla ścieżek dialogowych, wskazania tylko w przypadku wykrycia dialogów
STANDARD POMIARÓW
ITU-R BS.1770-2
EBU R-128
ATSC A/85
USTAWIENIA CZASÓW POMIARÓW
Momentarywartość chwilowa
Short Termkrótki
Long Termdługi
True Peakwartość szczytowa
OSZACOWANIE
ITU-R B.S.1770 – Filtr szacujący - K
Leq [a]
Leq [b]
Leq [c]
Leq [m]
Wtyczka WLM marki Waves.

Miernik loudness do zastosowań broadcast, film, gry, media, kompatybilny z aktualnymi normami ITU, EBU oraz ATSC.

Wtyczka Waves WLM Loudness Meter to narzędzie do precyzyjnego pomiaru i kontroli poziomu głośności przy transmisji, produkcji zwiastunów filmowych, dźwięków do gier, zawartości medialnej itd. Wtyczka WLM jest w pełni kompatybilna z platformą SoundGrid® i zgodne ze aktualnymi specyfikacjami ITU, EBU i ATSC. Miernik pozwala na wszechstronny odczyt pomiarów w trybach czasowych Momentary, Short Term, Long Term oraz True Peak, ponadto zapewnia unikalny system sygnalizujący i rejestrujący historię mierzonych wartości, który poinformuje cię jeśli przesadzisz z poziomami.  WLM to narzędzie idealne dla domów post produkcyjnych i kreatorów treści - programowe rozwiązanie do pomiarów głośności dostępne dla każdego, zgodne z większością platform i formatów.

FUNKCJE:
 • Zgodne z wytycznymi ITU, EBU i ATSC,
 • Pomiar głośności dla pierwszego planu, dialogów oraz wartości uśrednionych,
 • Odczyt chwilowy, na krótkim i długim odcinku czasowym oraz dla wartości szczytowych [Momentary, Short Term, Long Term, True Peak],
 • Inteligentny czujnik detekcji i pomiaru poziomu dla dialogów,
 • Wersja Mono, Stereo i 5.1.
REGULACJA:
 • Short Term - wskazanie [w LUFS] odczuwalnego poziomu głośności przy krótkim pomiarze.
 • Long Term  - wskazanie [w LUFS] odczuwalnego poziomu głośności przy dłuższym czasie pomiaru.
 • Range Term - wskazanie [w LUFS] ogólnego poziom głośności dla całego mierzonego sygnału.
 • Momentary - wskazanie [w LUFS] chwilowych poziomów głośności, uzależnione od ustawień na skali regulacji Momentary.
 • True Peak - wskazanie [w dBTP] szczytowych wartości, które mogą być pojawiać się niezależnie od zawartości sygnału, podczas przetwarzania cyfrowego.
 • Unders - wskazanie ile razy sygnał schodzi poniżej określonej w panelu ustawień wartości minimalnej Short Term Min.
 • Overs - wskazanie ile razy sygnał przekracza wartość maksymalną Short Term Max, określoną w panelu ustawień.
 • Przyciski Uruchomienia/Pauzy pomiarów - decydują czy głośność jest rejestrowana w pamięci WLM dla uśrednionych pomiarów w dłuższym okresie.
 • Follow Transport - funkcja synchronizacji startu pomiarów do paska Transportu aplikacji nadrzędnej.
 • Wskaźnik czasowy - pokazuje czas pomiarów.
 • Reset - przycisk zerowania wskaźników Long Term, Range, Overs i Unders i ustawienia licznika czasu do wartości 00:00:00.
 • Method - wybór metody pomiarów.
 • Weighting - wybór typu filtra oszacowania.
 • Channel - wybór kanałów dla pomiarów.
 • Short Max - wybór maksymalnego poziomu dla krótkich pomiarów.
 • Short Min - wybór minimalnego poziomu dla krótkich pomiarów.
 • True Peak Max - wybór maksymalnej wartości szczytowej.
 • Target - ustawienie docelowego poziomu referencyjnego.
 • Custom Pre Filtering - filtry dolno-przepustowy [LPF] i górno-przepustowy [HPF] do korekcji sygnału przed pomiarem głośności.
 • Momentary Scale - wybór skali pokazywanej na wskaźniku wartości chwilowej.
 • Logging - opcje rejestrowania danych CSV.

Termin wysyłki liczony jest od zaksięgowania wpłaty.
W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może ulec wydłużeniu.